Om PersGärde.

 

Jag, Leif Honkavaara berättar detta ur Min synvinkel och hur Jag uppfattat att detta område såg ut förr.

 

När jag var Mycket yngre (liten) fanns inga hus alls utefter nuvarande Annestorpsvägen,

alltså radhusen, där fanns bara ängar. De hus som fanns låg på andra sidan där bostadsrätterna finns idag. Dessa hus var 3-våningars bastanta trähus där människor som arbetade i Spinneriet och Färgeriet bodde i (s.k fabriksbostäder).

Då, gick vägen mot Kållered uppe ovanför servicebutiken, alltså den lilla vägen som mynnar ut i Sagered och går parallellt med nuvarande huvudvägen till Kållered.

Där uppe gick även Kålleredsbussarna på den tiden.

Den nuvarande Annestorpsvägen var bara en grusväg som INTE gick förbi nuvarande Persgärde utan svängde upp nedanför Johanneskyrkan och uppför den branta backen till Valås.

 

Mittemot länga 20 mot sluttningen på andra sidan vägen kan man fortfarande se delar av en mur och där låg ett stort växthus samt ett gammalt grått boningshus och  ungefär där gräsmattan utanför länga 20 är belägen gick en traktorväg med två hjulspår och gräsbevuxen i mitten. Denna ”vägen” gick mot nuvarande centrum och ungefär strax före nuvarande Församlingshemmet fanns ett boningshus där Asta Samuelsson, i länga 10 bodde med sin familj.

Färgen på vattnet i ån på den tiden varierade mellan rött – blått och grönt beroende på vad man färgade i Färgeriet och detta tog väldigt lång tid innan miljöfolk hittade detta utsläpp.

(Ingen av dom hade kommit på att följa ån uppströms för att hitta källan.) Red. Anm.

 

 

Leif H/26

 

Tagen från kyrkan ner mot Lindome Centrum i mitten o, Pers gärde lite mot höger från mitten ca. 1/3 från höger sida.

 

Bilden tagen ner mot början av annestorpsvägen från korsningen uppe vid servicebutiken. Där syns även fabriksbostäderna var bostadsrätterna idag är byggda.

 

Bilden är tagen ungefär från servicebutiken mot väster och man ser dåtida fabriksbostadshuset som är andra huset från korsningen uppåt höjden.

 

Samma position som föregående bild, men här ser man första huset från korsningen upp mot höjden ovan servicebutiken.

 

Denna bild är tagen ungefär från mitt föräldrahem och ner mot fabriksbostäderna som låg vid kastanjeallen mitt för Kvarnvägen och man ser i bakgrunden Persgärde, Tåbro och Lindomeby. Mellan husen ser man de relativt nyplanterade kastanjeträden som fortfarande finns kvar utefter Annestorpsvägens början uppifrån korsningen. .

 

Denna bild föreställer en stor ”ålkista” som fanns i ån ungefär  mellan Vår badplats och bron vid gamla brandstation. Huset har jag lite dåligt minne om.