Senaste nytt miljösidan

 

 

NYTT  -  NYTT  -  NYTT  .  NYTT

2014-03-29 Styrelsen informerar, ”Miljöstation”

(se länk till vänster)

 

 

Vid du kontakta på e-post

 

Miljöstationsutredare:

miljostation@persgarde.se

Styrelsen:

styrelsen@persgarde.se

Valberedningen:

valberedning@persgarde.se

Webmastern:

webmaster@persgarde.se

 

 

Leif Augustsson är ansvarig för denna del av hemsidan. Leif nås på ordinarie adress eller miljostation@persgarde.se

 

Beslut att ansöka om bygglov fattades på årsmötet 2013.

Bygglovsansökan är inlämnad. Muntligt godkännande lämnat.

Kontrollansvarig är utsedd.